(+34) 93 788 23 00 info@cati-tec.org

CATI INCUBATOR

¿Què es CATI Incubator?

Modalitats d'incubació

Serveis de CATI Incubator

Localització i espais

¿Que es CATI Incubator?

La CATI Incubator neix per impulsar el desenvolupament de projectes en Digital Health a nivell europeu:

Empreses per desenvolupar noves tecnologies

Els projectes seleccionats es focalitzaran preferiblement en TRLs alts que permetin desenvolupar noves tecnologies per solucionar necessitats mèdiques no cobertes reals en els sistemes de salut espanyol i europeu.

Pertànyer a l’ecosistema CATI

Pertànyer a l’ecosistema CATI permetrà als participants de la incubadora estar en el radar de les empreses líders del sector, a nivell nacional i internacional, que estan vinculades a la iniciativa, així como com entitats del sector públic.

Serveis d’acceleració i innovació

La incubadora oferirà serveis d’acceleració/innovació als projectes seleccionats

Col·laboració hospitalària

Amb aquesta iniciativa, l’Hospital Clínic persegueix visualitzar i impulsar la innovació, especialment la que es realitza en l’entorn Campus Clínic. La col·laboració hospitalària garanteix l’accés a professionals sanitaris i als seus pacients per validar el desenvolupament dels seus projectes.

Leitat, com a soci tecnològic

Leitat, com a soci tecnològic, aporta l’assessorament tecnològic i l’accés a totes les seves capacitats tecnològiques així com el know-how en l’àmbit del desenvolupament de negoci.

Modalitats d’incubació

S’instauraran 3 categories amb diferents graus d’intensitat en la participació de CATI que seran diferents segons si es tracta d’iniciatives de persones físiques o jurídiques:

PERSONES FÍSIQUES
EXPERT
Pels projectes que estiguin en el grup AVANÇAT i que estiguin plantejant-se una primera aportació de capital, CATI assessorarà sobre quins són els primers passos amb els inversors i en aquells que ho sol·licitin s’avaluarà en un consell d’inversió en els que es podrà finançar activitats complementàries amb capital o equity. Permanència màxima de 3 anys.
AVANÇAT
CATI posa a disposició els recursos anteriorment citats i addicionalment el mentoring per la validació del Business Plan, així com de l’estratègia corporativa a través d’un consell d’experts i l’acompanyament administratiu per constituir la societat. Permanència màxima de 2 anys
INICIAL
CATI posa a disposició espai de treball i tot el seu catàleg de serveis. S’inclou la possibilitat de becar a les persones amb els projectes més interessants. Permanència màxima de 1 any.
PERSONES JURÍDIQUES
EXPERT

CATI es compromet al finançament de la iniciativa mitjançant una aportació dinerària, i a involucrar-se en el creixement i el compliment del BP. Permanència màxima a la incubadora de 3 anys.

AVANÇAT
CATI mentoritza la companyia, ja sigui de manera remunerada (fixa-variable) o entrant com equity en el capital. Permanència màxima a la incubadora de 2 anys.
INICIAL
CATI posa a disposició espai de treball i catàleg de serveis. Permanència màxima a la incubadora de 1 any.

Target incubats:

 • Podran ser tant persones físiques com jurídiques.
 • Han d’estar en procés de desenvolupament d’una solució de Digital Health pel seu ús en el sector sanitari (públic i/o privat).
 • Han d’estar establerts dins de la Unió Europea
 • Han d’acreditar estar al corrent dels pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social
 • Preferiblement han d’haver aconseguit un TRL > 3 en el moment de la postulació.
 • Han de tenir necessitats relacionades amb tecnologies transversals dins el DHealth, com: IA, ciberseguretat, IoT, 3Dprinting i/o Big Data.
 • Han de comprometre’s a l’ús dels serveis que presta CATI.
 • Han de sotmetre el seu projecte a avaluació per part del Comitè de Selecció.

Procés d’acceptació de sol·licituds:

1. Les bases de les convocatòries, que seran llançades trimestralment, podran consultar-se a la web: https://www.cati-tec.org
2. Via correu electrònic proposals@cati-tec.org, i abans de la data de tancament de convocatòries, han d’enviar:

 • Formulari de postulació
 • Un vídeo pitch de dos minuts

3. Una vegada tancat el termini de convocatòries, el Comitè de Selecció estudiarà les propostes rebudes i donarà resposta en un termini màxim de 15 dies.
Tancat el procés d’avaluació, es comunicarà via correu electrònic, als postulants la seva acceptació (o no) a la incubadora i, en el cas d’acceptació, els passos a seguir.

Serveis de CATI Incubator

SERVEIS GENERALS
 • Recepció.
 • Espais d’ús comú.
 • Missatgeria i correu.
 • Neteja.
 • Seguretat 24h.
 • Suport en PRL.
 • Àrea de networking i formació.
ACCÉS A SERVEIS DE VALIDACIÓ CLÍNICA
 • Sessions de treball amb experts clínics.
 • Definició del protocol clínic.
 • Col·laboradors per la validació clínica i preclínica.
 • Gestió, disseny i implementació d’assajos clínics per apps.
ASSESORIA EN SERVEIS REGULATORIS
 • Formació.
 • Assessoria personalitzada.
 • Classificació de productes en la regulació europea.
 • Requisits tècnics i guia per l’obtenció de la marca CE.
 • Assessoria en la implementació de sistemes de qualitat.
ASSESORIA EN NEGOCI E INNOVACIÓ
 • Assessoria legal en la creació d’empresa, revisió de documents legals i acords de negociació
  Reunions de negoci internacional.
 • Assessoria en la negociació de contractes.
 • Plans d’internacionalització.
 • Assessoria en marketing i comunicació.
 • Definició de la proposta de valor.
 • Disseny i revisió del Business Model.
 • Anàlisis de mercat.
 • Estratègia de protecció de la propietat intel·lectual.
 • Estudis de llibertat d’operació.
 • Valoració de la tecnologia/companyia.
 • Identificació de stakeholders.
 • Identificació de línies de finançament públiques.
 • Suport en la creació de consorcis.
 • Suport en la preparació del “pitch”.
 • Recerca de finançament privat.
 • Mentoring amb inversors experimentats.
SERVEIS TECNÒLOGICS
 • Formació i mentoring tecnològic.
 • Assessoria tecnològica.
 • Factibilitat tecnològica.
 • Proves de concepte.
 • Modelat i prototipat.
 • Fabricació de series curtes.
 • Accés a partner manufactureres.
 • Accés a les capacitats científic-tecnològiques de Leitat en IA, Ciberseguretat, Robòtica, Impressió 3D, IoT, Big Data i Supercomputació.

Localització i espais

N

Pàrquing públic a 20m
Possibilitat de llogar places sota comanda

N

Servei de càtering.
Work coffee.

N

Sales de reunions amb diferents capacitats.

N

Espai auditori

N

Vestuaris amb dutxes

Tots els espais disposaran de:

N

Vestuaris amb dutxes

N

Internet i wifi