(+34) 93 788 23 00 info@cati-tec.org

TECNOLOGIES PRIORITARIES

Clinical Advanced Technologies Initiative

Iniciativa CATI: Clinical Advanced Technologies Initiative

L’objectiu de CATI és la creació i consolidació d’un centre dedicat a la innovació en tecnologia sanitària que sigui referent nacional i internacional, que tregui profit del coneixement i l’emprenedoria local i que aculli centres de recerca i desenvolupament d’empreses referents del sector.

TECNOLOGIES PRIORITARIES

Catalunya compta amb un important ecosistema d’emprenedoria i un posicionament internacional atractiu per iniciatives de base tecnològica en les que aquest projecte encaixa perfectament.
Tant l’Hospital Clínic com Leitat compten amb fortes aliances amb actors claus en el sector públic, el privat i la societat civil, que posaran a disposició de la correcta execució del projecte i que s’integrarà en els sistemes d’innovació local.
Així, la iniciativa contribuirà a la millora de la competitivitat i de la transformació econòmica del sector de l’alta tecnologia espanyola, a través de la incorporació de la recerca, la innovació i de les tecnologies facilitadores transversals, generant noves oportunitats econòmiques i ocupació de qualitat.

MANUFACTURA ADDITIVA y (BIO)-IMPRESSIÓ 3D PER DISPOSITIUS MÈDICS

Disseny, desenvolupament i prototipat funcional de dispositius mèdics per:

Models quirúrgics i pre-quirúrgics

Biomedicina molecular (interfaces tangibles)

Reemplaçament i restauració òssia

Ortesis

Audífons

Dispositius “Point of Care"

Pròtesis

Aplicacions dentals

Bio-impressió: scaffolds – enginyeria de teixits

ROBÒTICA I AUTOMATITZACIÓ

Disseny, desenvolupament i prototipat funcional de dispositius mèdics per:

Exoesquelets

Robòtica a la logística hospitalària

Robots intel·ligents d’assistència

Cirurgia mínimament invasiva

Robòtica mòbil col·laborativa mèdica

(BIO) SENSÒRICA (Micro fluídica) / MONITORATGE

Softwares per processament de dades obtingudes de dispositius mèdics per sistemes de suport a la decisió clínica:

Point of care device to perform quantitative screening of Drug-of-Abuse (DoA)

Photonic system for Liquid Biopsy (LB) without nucleic acid amplification

Multiplex biosensor for bacterial immunity measurement compatible with portable devices

Wearable fatigue biosensors for sports

Automated monitoring of airborne biological contamination

Biosensor for multi-resistant bacteria

Gut-on-a-chip model for probiotic and drug efficacy and toxicity studies.

Organ on chip for personalized drug testing of colorectal cancer organoids

Microfluidic Biosensors for Inflammatory Diseases

Gut-on-a-chip model for probiotic and drug efficacy and toxicity studies.

Apps / algoritmes i plataformes digitals

  • L’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per abordar desafiaments de la salut (IoT)

  • Solucions de hardware i software (optimitzar fluxos de treball)

  • Maximitzar les operacions i eficiència, reduïnt la quantitat de dades transmeses (de Big Data a Big Information):

Flux de treball radiològic on aplicar IA

Anàlisi i processat d’Imatge Mèdica